Ανισομαστία - Νικόλαος Ισσόπουλος Πλαστικός Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη

ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑ

images (2)Ως ΑνισομαστίαΑσυμμετρία του Μαστού χαρακτηρίζεται η παρουσία διαφορετικής φόρμας ή όγκου, του εκάστοτε Μαστού, με πιθανό συνδυασμό μιας ανώμαλης θέσης, του αριθμού ή του συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω (Εκτοπία θηλής ή πολυθήλια). Ανάλογα με την αιτιολογία, μπορεί να διαχωριστεί σε Συγγενής ή Επίκτητη.

Η Συγγενής Ανισομαστία – Ασυμμετρία των Μαστών καθίσταται φανερή στη εφηβεία και μπορεί να παρουσιαστεί σαν Αμαστία (Απουσία του Μαστού) ή Υποπλασία (Ανεπαρκής ανάπτυξη). Υπάρχουν ακόμη και Σύνδρομα, στην κλινική μορφή των οποίων υπάρχει μια Ασυμμετρία ή μια Υποπλασία ή μια Ανισομαστία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύνδρομο Poland στο οποίο υπάρχει Υποπλασία ή Αμαστία του ενός Μαστού. Κατά την διάρκεια της εφηβείας λοιπόν, αυτό προκαλεί διαταραχές της αντίληψης του σώματος, της σεξουαλικότητας, αλλά και της κοινωνικής ένταξης του ατόμου. Το Σύνδρομο Poland μπορεί να εμφανιστεί σε άνδρες και σε γυναίκες.

Οι επίκτητες μορφές της Ανισομαστίας – Ασυμμετρίας των Μαστών προέρχονται κατά κύριο λόγο από τραύματα, από επιμολύνσεις καθώς επίσης και από ιατρικές παρεμβάσεις (Ακτινοθεραπεία – Χειρουργικές επεμβάσεις). Ο τρόπος  αποκατάστασης της Ανισομαστίας – Ασυμμετρίας Του Μαστού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα, το μέγεθος του υπολειπόμενου μαστού, το μέγεθος του φυσιολογικού Μαστού εάν υπάρχει, το αίτιο του προβλήματος, την ηλικία αποκατάστασης, το φίλο του ασθενούς και πολλά άλλα.

Η επέμβαση της Ανισομαστίας – Ασυμμετρίας λοιπόν έχει να κάνει με μια προσπάθεια συμμετρικοποίησης των μαστών. Έτσι μπορεί να γίνει τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης στον ένα Μαστό για να αυξήσουμε τον όγκο, δηλαδή Αυξητική Μαστοπλαστική. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε Μειωτική Μαστοπλαστική στον άλλο Μαστό. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει Ανόρθωση – Μαστοπηξία. Τέλος μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουμε τμήμα δέρματος και μυός (Κρημνό) από άλλο σημείο του σώματος για να αποκαταστήσουμε την πάσχουσα περιοχή.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, η αποκατάσταση της Ανισομαστίας – Ασυμμετρίας των Μαστών είναι εντελώς προσωποποιημένη και απαιτεί ενδελεχή προγραμματισμό με σαφή στόχο την τέλεια Αισθητική αποκατάσταση του προβλήματος.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Καμία ενημέρωση, για οποιοδήποτε θέμα Πλαστικής – Αισθητικής Χειρουργικής, μέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας δεν υποκαθιστά την απευθείας ενημέρωση με τον Πλαστικό Χειρουργό. Πιστεύω μου είναι πως πάντα θα υπάρχουν απορίες, αμφιλεγόμενα σημεία και ανασφάλειες.

Στόχος μου λοιπόν είναι να σας γνωρίσω από κοντά και να συμμετέχω μαζί σας ενεργά στην επίλυση του οποιασδήποτε ζητήματος σας απασχολεί.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.

TOP