Κατακλίσεις - Πλαστικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη Νικόλαος Ισσόπουλος

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ

ΚατακλίσειςΚατακλίσεις ή Άτονα έλκη είναι λύσεις της συνέχειας του δέρματος, οι οποίες μπορεί να επεκτείνονται σε όλες τις στιβάδες και δεν έχουν επουλωθεί μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα (6 εβδομάδες έως 3 μήνες).

Πρόκειται για ισχαιμικές βλάβες των ιστών που οφείλονται στην άσκηση συνεχούς πίεσης σε μια περιοχή του σώματος ιδίως όταν αυτή βρίσκεται πάνω από ένα οστό. Επιδημιολογικά το 1% του γενικού πληθυσμού θα αναπτύξει κάποιο άτονο έλκος ή Κατάκλιση σε κάποια ηλικία. Οι γυναίκες υπερέχουν (3/1) στην εμφάνιση άτονων ελκών μεγάλες ηλικίες η επίπτωση ανέρχεται σε 7 %.

Υπάρχει μια σταδιοποίηση των Κατακλίσεων κατά Daniel με βάση το βάθος του Έλκους.
– 1ου ΒΑΘΜΟΥ ׃ΒΛΑΒΗ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
– 2ου ΒΑΘΜΟΥ׃ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ
– 3ου ΒΑΘΜΟΥ׃ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
– 4ου ΒΑΘΜΟΥ׃ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΥΩΝ
– 5ου ΒΑΘΜΟΥ׃ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Θεραπεία Κατακλίσεων
Στόχος της σύγχρονης αντιμετώπισης των άτονων ελκών είναι η πρόληψη και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επούλωσή τους ώστε:

Να μειώνεται η ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών τους. Να μειωθεί ο χρόνος νοσηλείας. Να μειωθεί το κόστος που δαπανάται για τα άτονα έλκη, που το μεγαλύτερο βάρος το επωμίζονται οι ασθενείς. Να μειωθούν οι ακρωτηριασμοί.
Ο χειρουργικός καθαρισμός πρέπει να προηγείται από οποιονδήποτε τρόπο συντηρητικής θεραπείας επιλέξουμε.

Βάσει των οδηγιών η θεραπεία των κατακλίσεων περιλαμβάνει:
α. Απομάκρυνση νεκρωμένου ιστού (απολέπιση).
β. Καθαρισμός του έλκους με φυσιολογικό ορό ή καθαρό νερό βρύσης.
γ. Διαχείριση λοίμωξης.
δ. Κάλυψη του έλκους με ένα επίθεμα που διατηρεί την κατάλληλη ποσότητα υγρασίας στο έλκος.
ε. Κάλυψη των κοιλοτήτων με τα κατάλληλα επιθέματα και αποφυγή της πίεσης στα τοιχώματα.
στ. Εναλλακτική Χειρουργική αποκατάσταση των Κατακλίσεων με ιστικό έλλειμμα που δεν επουλώνουν (Σταδίου 3 και 4), με σύγκλιση, μόσχευμα, κρημνό.
ζ. Φροντίζουμε σωστά το δέρμα.
η. Κάνουμε χρήση υπερβαρικού οξυγόνου.
θ. Κάνουμε χρήση VAC σύστημα αρνητικής πίεσης.
ι. Κάνουμε χρήση αυξητικών παραγόντων. Αυτόλογους (από τα αιμοπετάλια του ασθενούς) ή Εξωγενείς.
ια. Χρησιμοποιούμε συνθετικό Δέρμα – Χόριο ή υποκατάστατα χορίου ή δέρματος ανθρώπινης προέλευσης.
ιβ. Χρησιμοποιούμε Κυτταρικές θεραπείες με καλλιεργημένους αυτόλογους ινοβλάστες ή με αυτόλογα μεσεγχυματικά κύτταρα (βλαστοκύτταρα) λίπους.
ιγ. Τέλος η χειρουργική σύγκλιση των κατακλίσεων, μέσο δερματικών ή μυοδερματικών ή περιτονεοδερματικών κρημνών με τις μεθόδους τις Πλαστικής Χειρουργικής και υπό προϋποθέσεις, αποτελεί ταχεία, μόνιμη και ασφαλή λύση του προβλήματος.

Όπως παρατηρεί κανείς οι θεραπευτικές δυνατότητες και προτάσεις για την αντιμετώπιση των Κατακλίσεων είναι ατελείωτες. Ατελείωτη, χρονοβόρα και εξαιρετικά επίπονη, είναι όμως και η θεραπεία της Κατάκλισης για τον ασθενή αλλά και για τον περίγυρο του. Πάραυτα σήμερα με τις μεθόδους που εφαρμόζουμε έχουμε μειώσει κατά πολύ τον χρόνο αποθεραπείας καθώς και το κοινωνικοοικονομικό κόστος.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Καμία ενημέρωση, για οποιοδήποτε θέμα Πλαστικής-Αισθητικής Χειρουργικής, μέσω οποιασδήποτε ιστοσελίδας δεν υποκαθιστά την απευθείας ενημέρωση με τον Πλαστικό Χειρουργό. Πιστεύω μου είναι πως πάντα θα υπάρχουν απορίες, αμφιλεγόμενα σημεία και ανασφάλειες.

Στόχος μου λοιπόν είναι να σας γνωρίσω από κοντά και να συμμετέχω μαζί σας ενεργά στην επίλυση του οποιασδήποτε ζητήματος σας απασχολεί.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.

TOP